Açık Rıza Onayı

UCİM ( Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği ) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni çerçevesinde, şahsıma ve bağımlılarıma ait kişisel verilerimizin nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak kişisel verilerimin;

Başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak UCİM tarafından bilgilendirildiğimi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve yurtiçine ve yurtdışına paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; UCİM Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim. Bu doğrultuda tamamen aydınlatılmış olarak;

• İşbu Bilgilendirme Yazısını ve aydınlatma metnini okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin Ucim tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim

1-Ad-soyad, T.C.Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası
2- Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler
3- Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar
4- Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler
5- Ucim’e yöneltilmiş̧ olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel verilerin, kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin