UCİM SAADET ÖĞRETMEN ÇOCUK İSTİSMARI İLE MÜCADELE DERNEĞİ OLARAK;

Eğitim Alanında;

·        Türkiye genelinde toplamda 10.000’ in üzerinde çocuğa mahremiyet eğitimi verdik.

·        Türkiye genelinde toplamda 50.000’in üzerinde yetişkine(veli-öğretmen-çeşitli meslek grupları) farkındalık eğitimi verdik.

·        Türkiye genelinde toplamda 100.000’in üzerinde üniversite öğrencisine farkındalık konferansları düzenledik.

·        Dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara çok yönlü eğitim seferberliği başlattık.

·        Çocuk ihmal ve istismarına duyarlı toplum hedefiyle büyük yollar kat ettik.

·        2019 yılında Türkiye'de 200'den fazla okulda eğitim düzenlenleyip, üniversitelerde konferanslar, çalıştaylar yaptık.

·        Okullarda anne babalara çocuk hakları, çocuk mahremiyeti, dijital çağda çocuk yetiştirmek, akran zorbalığı seminerleri verdik.

·        Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri ve toplulukları aracılığıyla genç nesillerin bu konuda bilinçlenmesini sağladık.


Hukuk Alanında;

·       Tüm Türkiye’de gönüllü avukatlarımız aracılığıyla, çocuk ihmal ve istismarı konusunda tarafımıza ulaşan ihbarları değerlendirip toplamda 500 istismar mağduru çocuk ve aileye ücretsiz hukuki destek sağladık. 2020 itibariyle

      Türkiye’de çocuk ihmal ve istismarı konusunda 200’ün üzerinde davayı takip ediyor ve 100’e yakın davaya da gözlemci sıfatı ile katılım sağlıyoruz.

      Tüm bu çalışmalarımızı Türkiye’nin 52 ilinde var olan 45.000’den fazla gönüllü üyemiz ile gerçekleştirdik. İzmir’de açacağımız Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Merkezi ile de daha fazla insana ulaşıp bu merkezlerin sayısını
artırarak çocuklarımıza mutlu bir gelecek kurmayı hedefliyoruz. 

 

UCİM SAADET ÖĞRETMEN ÇOCUK İSTİSMARI İLE MÜCADELE DERNEĞİ BÜTÇE VE HARCAMA KALEMLERİ

 

AYLIK DÜZENLİ BAĞIŞÇI SAYISI

572 KİŞİ

AYLIK DÜZENLİ BAĞIŞ MİKTARI

20.688,00 TL

 

UCİM HARCAMA KALEMLERİ

Personel Giderleri

Danışmanlık ve Hizmet Alımı

Kira giderleri (Kira, Depozito, Emlakçı ücreti vb.)

Genel Merkez, Önleme Merkezi, Temsilcilik Kuruluş ve Demirbaş Giderleri

Elektrik, Aidat, ,İnternet, Su, Doğalgaz Giderleri

Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri

İlan, Reklam ve Tanıtım Giderleri

Kırtasiye, Basılı Kağıt ve Büro Malzemeleri

Ucim Logolu Ürün ve Etkinlik (Stant vb.) Giderleri

Vergi, Harç ve Sigorta Giderleri

Temsil ve Ağırlama Giderleri

Dava Giderleri (Ulaşım, konaklama, yemek vb.)

Eğitim, Eğitmen, Çalıştay, Sempozyum, Konferans
Kongre vb. giderleri

Lobicilik Faaliyet Giderleri