Ucim İstanbul Temsilciliği olarak; Bakırköy Adliyesinde gözlemci sıfatıyla davaya katıldık.

Tarafların ve tanığın ifadeleri alınıp esas hakkında mütalaa alınması için dosyanın iddia makamına verilmesine karar verildi. Tutuklama talebi reddedildi. Duruşmanın ertelendiği 23.10.2024 saat 11.30'da davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz.