UCİM Bursa olarak öğretmenleri tarafından istismar edilen çocuklarımızın davasında idik.

Savcılık sanığın cezalandırılması yönünde  mütalaa verdi ancak heyet sanığın beraatine karar verdi. Dosyanın çelişki nedeni ile verilen beraat kararını bir üst mahkemede de takipçisi olacağız. Çocuk beyanlarının çelişkili bulunması çocuk beyanının esas olmasına aykırılık teşkil etmektedir, çocukların konuşması için her zaman yanlarındayız!