Ucim Bursa olarak kayak öğretmeni tarafından istismara uğrayan çocuğumuzun yanında idik.

Ucim Bursa olarak kayak öğretmeni tarafından
istismara uğrayan çocuğumuzun yanında idik.
Duruşmada çocuğumuzun beyanlarının istinabe yoluyla
alınmasına, duruşmanın 28/11/2024 saat 11.20'ye bırakılmasına  karar verildi.
Davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz.