GENEL KURUL İLANI 2024

SAADET ÖGRETMEN COCUK İSTİSMARI İLE MÜCADELE DERNEĞİ

3. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRI METNİ DUYURUSU

Derneğimizin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın birincisi 03/06/2024 tarihinde (Pazartesi ) saat 12.30'de Dernek Genel Merkezinde yapılacağı, toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde ikinci toplantının 10/06/2024 tarihinde saat 12:30'de Dernek Genel Merkezinde yapılacağı hususunu bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederiz.
 

SAADET ÖZKAN
UCİM GENEL BAŞKANI


GENEL KURUL ADRESİ VE TARİHLERİ

BİRİNCİ TOPLANTI: Kültür Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı No:130/6 Akdeniz MERSİN  03/06/2024
İKİNCİ TOPLANTI: Kültür Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı No:130/6 Akdeniz MERSİN   10/06/2024


GÜNDEM

1. Toplantının açılışı
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşumu
4. Genel Kurul Başkanlık Divanı’na toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi
5. Yönetim Kurulu Başkanı’nın konuşması
6. Yönetim Kurulu’nun faaliyet, hesap ve Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi
7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası
8. Faaliyet alanları ve projeler hakkında değerlendirme yapılması
9. Yeni Yönetim Kurulunun seçilmesi ve görev dağılımının yapılması
10. Yeni Denetleme Kurulunun seçilmesi ve görev dağılımının yapılması
11. Diğer konular ve görüşler
12. Dilek, temenni ve kapanış