GENEL KURUL İLANI

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI VE TOPLANTI GÜNDEMİ

SAADET ÖĞRETMEN ÇOCUK İSTİSMARI İLE MÜCADELE DERNEĞİ
3. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRI METNİ  DUYURUSU HAKKINDA

 
Tarih: 20/09/2023
Derneğimizin 3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın birincisi 20/09/2023 tarihinde (Çarşamba) saat 18:00'da Dernek Genel Merkezinde yapılacağı, yeter sayının sağlanamaması halinde ikinci toplantının 27/09/2023  tarihinde saat 18:00'da Dernek Genel Merkezinde yapılacağı hususunu bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederiz.

SAADET ÖZKAN
SAADET ÖĞRETMEN ÇOCUK İSTİSMARI İLE MÜCADELE DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

GENEL KURUL ADRESİ VE TARİHLERİ
BİRİNCİ TOPLANTI​: Kültür Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı No:130/6 Akdeniz MERSİN  20/09/2023
İKİNCİ TOPLANTI​​:Kültür Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı No:130/6 Akdeniz MERSİN 27/09/2023

GÜNDEM
1. Toplantının açılışı
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşumu
4. Genel Kurul Başkanlık Divanı’na toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi
5. Yönetim Kurulu Başkanı’nın konuşması
6. Yönetim Kurulu’nun faaliyet, hesap ve Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi
7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası
8. Faaliyet alanları ve projeler hakkında değerlendirme yapılması
9. Tüzük değişikliği yapılması için yönetim kurulunun önerilerini sunması
10. Önerilen değişikliklerin oylaması
11. Yeni Yönetim Kurulunun seçilmesi ve görev dağılımının yapılması
12. Yeni Denetleme Kurulunun seçilmesi ve görev dağılımının yapılması
13. Diğer konular ve görüşler
14. Dilek, temenni ve kapanış”